32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 497 MOTIE VAN HET LID SLOOTWEG C.S.

Voorgesteld 5 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een pensioenfonds in het huidige financieel toetsingskader meer dan € 105 in kas moet hebben om over tien jaar een nominale uitkering van € 100 te mogen doen;

van mening dat negatieve renten ongewenste effecten hebben op de economie, op onder andere de huizenmarkt en het pensioenstelsel;

verzoekt de regering:

  • te onderzoeken of een kapitaalgedekt pensioenstelsel houdbaar is als de rentecurve (tot tien jaar) langere tijd op 0% of daaronder ligt;

  • een advies te vragen aan onafhankelijke experts, bijvoorbeeld CPB en DNB, om te bezien hoe pensioenen gefinancierd moeten worden bij een negatieve rente of bij 0% rente en wat dat voor het toezicht betekent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slootweg

Bruins

Van Brenk

Van der Linde

Omtzigt

Stoffer

Smeulders

Gijs van Dijk

Van Kent

Van Weyenberg

Naar boven