Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132043 nr. 49

32 043 Toekomst pensioenstelsel

30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VERMEIJ

Voorgesteld 29 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verhoging van de AOW-leeftijd voor werknemers tot gevolg kan hebben dat er een gat ontstaat tussen het einde van een uitkering op grond van de WW of een loongerelateerde uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten op grond van de Wet WIA en de AOW-gerechtigde leeftijd;

overwegende, dat deze werknemers dan aangewezen zijn op de bijstand en dan hun huis kunnen gaan opeten voordat ze recht krijgen op de AOW;

constaterende, dat het kabinet voornemens is om ervoor te zorgen dat juist degenen die langer moeten doorwerken, geen beroep meer kunnen doen op de IOW;

constaterende, dat er nog een voorontwerp van wet ligt (wet overbruggingsuitkering) die deze problematiek regelt voor mensen die langer door moeten werken;

roept de regering op de wet overbruggingsuitkering weer in te dienen bij de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij