Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132043 nr. 48

32 043 Toekomst pensioenstelsel

30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN SCHOUTEN

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het voor mensen die werken voor een salaris in de laagste schalen van het loongebouw moeilijker is om eerder uit te treden vanwege het relatief grote koopkrachtverlies;

overwegende, dat veel mensen met zware beroepen en een lang arbeidsverleden werken in de laagste loonschalen;

overwegende, dat het juist voor hen een reële mogelijkheid moet zijn om eerder uit te treden;

roept de regering op vormen te zoeken voor deze werknemers om hun inkomen aan te kunnen vullen om uit te kunnen treden op 65-jarige leeftijd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Schouten