32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 466 MOTIE VAN HET LID VAN KENT

Voorgesteld 19 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Stichting van de Arbeid met een plan gaat komen teneinde meer mensen pensioen te laten opbouwen;

roept de regering op aan de Stichting van de Arbeid te verzoeken om bij dit plan concrete doelen te formuleren en hun te verzoeken dit uiterlijk eind dit jaar te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Naar boven