32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 455 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2019

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief die ik vandaag aan de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad heb gestuurd1. Middels de brief nodig ik de sociale partners uit om onze gesprekken uit november voort te zetten om samen, in het belang van alle Nederlanders, te verkennen of het mogelijk is om afspraken over een goede, toekomstbestendige oudedagsvoorziening te maken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven