Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732043 nr. 375

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 375 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2017

Op verzoek van het kabinet heeft de Raad van State op 3 juli jl. voorlichting gegeven over juridische consequenties van de overstap op degressieve pensioenopbouw in een nieuw pensioenstelsel. Hierbij bied ik u de voorlichting aan1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl