Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632043 nr. 345

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 345 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 343

Voorgesteld 15 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd onderzoek te willen doen naar een eventuele verlenging van de hersteltermijnen voor pensioenfondsen;

overwegende dat werkenden en jongeren verplicht meesparen in ons pensioenstelsel en ook hun belangen moeten worden geborgd;

verzoekt de regering, voor eventuele maatregelen als randvoorwaarde te nemen dat deze generatieneutraal moeten uitpakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg