32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 264 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2015

Bij brief d.d. 19 december 20141 berichtte ik u over mijn voornemen om binnen de pensioenwetgeving te komen tot een nieuw wettelijk kader voor premieovereenkomsten (wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen). Thans kan ik u meedelen dat met betrekking tot een concept van dit wetsvoorstel gedurende vijf weken internetconsultatie plaatsvindt. Bijgaand treft u dit concept aan2.

Na internetconsultatie zal het wetsvoorstel voor advies worden aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Nadat het advies is verkregen, kan het wetsvoorstel bij uw Kamer worden ingediend.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Kamerstuk 32 043, nr. 240

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven