32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 259 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2015

In opdracht van het kabinet heeft het CPB in het kader van de Nationale Pensioendialoog onderzoek gedaan naar pensioenstelsels in andere landen. Hierbij zend ik u het rapport van het Centraal Planbureau «Internationale vergelijking pensioenstelsels»1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven