32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 193 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 januari 2014

Begin oktober heb ik een rapport ontvangen van het Adviescollege toetsing regelgeving (Actal) over «Regeldruk in pensioendomein als gevolg van flexibele arbeidsrelaties en mobiliteit». Het (bijvoegde) rapport bevat een aantal aanbevelingen1.

Bijgaand doe ik u in afschrift mijn brief aan Actal toekomen, waarin ik reageer op het onderzoek en de aanbevelingen2.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven