32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 165 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering dit najaar in de opmaat naar de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel een aantal beleidsopties wil laten analyseren door het CPB;

overwegende dat een aantal politieke jongerenorganisaties een uitgewerkt plan heeft neergelegd voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel;

verzoekt de regering om, dit plan als een van de beleidsopties aan het CPB voor te leggen voor analyse,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Naar boven