32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 163 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelezen het ontwerpbesluit over beloningsbeleid;

verzoekt de regering, in dat besluit:

  • verplicht te stellen dat het fondsbestuur precies inzicht heeft in alle kosten die bij het fonds in rekening gebracht worden;

  • een pensioenfonds te verplichten de totale kosten van het fonds (inclusief beleggingskosten en transactiekosten) op gestandaardiseerde wijze openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Krol

Van Weyenberg

Naar boven