32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 162 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN KROL

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelezen het ontwerpbesluit over beloningsbeleid;

verzoekt de regering, erin op te nemen om het beloningsbeleid van pensioenfondsen openbaar te maken, ook wanneer sprake is van uitbesteding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Krol

Naar boven