32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 161 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Tweede Kamer recent de medezeggenschap over nieuwe pensioenregelingen per amendement heeft vastgelegd;

constaterende dat de directie van Shell Nederland per 1 juli een nieuwe pensioenregeling doorvoert voor nieuwe werknemers en hierbij de oordelen van de Centrale Ondernemingsraad negeert;

verzoekt de regering om de directie van Shell Nederland op korte termijn te bewegen terug te komen op zijn besluit;

verzoekt de regering voorts, indien de directie van Shell Nederland niet op andere gedachten is te brengen, een spoedwet in te dienen teneinde te voorkomen dat werknemers toetreden tot een pensioenregeling waarover geen overeenstemming bestaat tussen werkgever en werknemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Naar boven