Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332043 nr. 146

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 146 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2012

Conform de toezegging van mijn voorganger in het overleg met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 27 september 2012 (Kamerstuk 32 043, nr. 135) ontvangt u hierbij ter informatie het Instellingsbesluit Commissie UFR dat met de toelichting zo spoedig mogelijk in de Staatscourant zal worden geplaatst1.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer