Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332043 nr. 133

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN SAP EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 27 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constalerende dat in het septemberpakket voor pensioenen geen verplichting is opgenomen voor pensioenfondsen om hun deelnemers te informeren over voorgenomen kortingen;

overwegende dat deze verplichting wel opgenomen wordt bij de voorgenomen wijziging van de Pensioenwet in 2014;

overwegende dat tijdige communicatie over voorgenomen kortingen wenselijk is, zodat deelnemers zich kunnen voorbereiden op een wijziging van hun financiële situatie;

roept de regering op, pensioenfondsen te verplichten hun deelnemers voor het eind van 2012 te informeren over voorgenomen kortingen als voorwaarde om in aanmerking te komen voor het septemberpakket pensioenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Van Weyenberg