Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332043 nr. 132

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 27 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de rentecurve voor pensioenfondsen aanpast met behulp van een Ultimate Forward Rate (UFR) van 4,2%;

constaterende dat de huidige lange rente ruim onder dit niveau ligt en ook lang onder dat niveau kan blijven;

overwegende dat onder andere het Centraal Planbureau en vele pensioenexperts en economen vinden dat een realistisch gekozen niveau voor de lange rente beduidend lager ligt dan de gekozen 4,2%;

overwegende dat een te hoge UFR betekent dat pensioenfondsen zich onterecht rijk kunnen rekenen en dat dit ten koste kan gaan van toekomstige pensioenen;

verzoekt de regering, in 2013 een beduidend lager niveau voor de UFR te hanteren conform de analyse van het Centraal Planbureau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Sap

Dijkgraaf