Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332043 nr. 131

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 131 MOTIE VAN HET LID ULENBELT C.S.

Voorgesteld 27 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een externe commissie om advies gevraagd zal worden over de vormgeving van de rekenrente;

van mening dat een diepgaander onderzoek en een breder advies noodzakelijk zijn gezien het belang van de toekomst van ons pensioenstelsel;

verzoekt de regering, een staatscommissie in te stellen met als taak de zwakheden van het huidige pensioenstelsel te onderzoeken en een advies uit te brengen hoe het Nederlandse pensioenstelsel, dat een waarde op zich vormt, beschermd kan worden tegen onterechte invloeden van onvoorspelbaar gedrag van financiële markten teneinde maximale zekerheid voor nu en in de toekomst te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Krol

Madlener