Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332043 nr. 130

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 130 MOTIE VAN HET LID ULENBELT C.S.

Voorgesteld 27 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de financiële crisis en het beleid van centrale banken om de rente laag te houden leiden tot een historisch lage rente;

overwegende dat deze buitenissig lage rente leidt tot een waardering van de toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen die niet overeenkomt met normale omstandigheden;

overwegende dat het toepassen van de historisch lage rente leidt tot het korten van het pensioen van mogelijk miljoenen gepensioneerden;

overwegende dat een externe commissie om advies gevraagd zal worden over de structurele vormgeving van de rekenrente;

van mening dat gezien het bovenstaande het voorbarig is om in 2013 pensioenen te korten;

verzoekt de regering, het advies van de externe commissie af te wachten en DNB opdracht te geven, maatwerk te leveren teneinde korting van pensioenen, enkel en alleen door toepassing van de rente, te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Krol

Madlener