Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232043 nr. 124

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 124 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de UFR vervroegd toegepast mag worden door pensioenfondsen en hierdoor de dekkingsgraad van pensioenfondsen stijgt;

overwegende dat voorkomen moet worden dat pensioenfondsen zich hierdoor ten onrechte rijk rekenen en risico's overgedragen worden naar toekomstige generaties;

overwegende dat dit risico in het nieuwe financiële toetsingskader wordt gemitigeerd door de strengere indexatiestaffel in het nominale contract, waardoor de generatie-effecten structureel beperkt zijn;

verzoekt de regering, nader te laten onderzoeken of het mogelijk is om de strengere indexatiestaffel tegelijkertijd in te voeren met de verhoging van de UFR,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Koolmees

Vermeij

Schouten