Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232043 nr. 122

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het zeer lange eind van de swapcurve gebaseerd is op een zeer dunne markt en de regering voornemens is om een Ultimate Forward Rate (UFR) te introduceren voor de verplichtingen van pensioenfondsen;

van mening dat de toepassing van de Ultimate Forward Rate (UFR) gebaseerd dient te zijn op conservatieve schattingen, zodat jongere generaties niet benadeeld worden;

verzoekt de regering, uit te gaan van conservatieve waarden bij de UFR en deze alleen toe te passen op het deel van de rentecurve waarin nauwelijks tot geen handel plaatsvindt;

verzoekt de regering tevens, om een voorstel tot invoering van de UFR en andere wijzigingen ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen, tezamen met adviezen van onder andere CPB en DNB en een impact assessment op de pensioenfondsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Vermeij

Koolmees

Schouten

Klaver