Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232043 nr. 115

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 115 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2012

Op 16 februari 2012 heeft de Europese Commissie het Witboek voor houdbare en toereikende pensioenen (COM 2011 55) gepubliceerd.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van dit voorstel een standpuntennotitie opgesteld (Kamerstuk 32 043). Door deze commissie is bijgaande conceptbrief opgesteld waarmee zij de standpuntnotitie aanbiedt aan de Europese Commissie1.

Namens de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid leg ik deze brief nu graag ter instemming aan de Kamer voor.

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Gent


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.