Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532034 nr. 9

32 034 Digitale leermiddelen

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 21 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat commerciële bedrijven beschikken over persoonlijke gegevens van leerlingen;

overwegende dat gewerkt wordt aan pseudonimisering van deze gegevens zodat er geen enkele reden resteert voor uitgevers om te beschikken over de persoonlijke gegevens;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van leerlingen in handen van commerciële bedrijven worden vernietigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk