Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032034 nr. 37

32 034 Digitale leermiddelen

Nr. 37 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35

Voorgesteld 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen duidelijk beeld is van de bedragen die ouders kwijt zijn aan ICT en devices zoals laptops en tablets die nodig zijn voor het onderwijs;

constaterende dat uit de Schoolkostenmonitor blijkt dat ouders vaak aanzienlijke hogere kosten rapporteren voor onderwijsbenodigdheden dan scholen en dat onduidelijk is waar dit verschil vandaan komt

constaterende dat goede ICT en devices voor kinderen die tijdelijk of langer niet naar school kunnen, essentieel zijn;

constaterende dat stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds steeds vaker gezinnen helpen die niet in staat zijn digitale schoolbenodigdheden te bekostigen;

verzoekt de regering, om aan het begin van het nieuwe schooljaar in kaart te brengen hoeveel schoolbesturen niet zelf kunnen voorzien in devices

verzoekt de regering tevens, om bij de volgende Schoolkostenmonitor te onderzoeken hoe veel ouders bijdragen aan ICT-benodigdheden en devices, waar het verschil tussen kosten gerapporteerd door ouders en scholen vandaan komt, en hierbij specifiek in te gaan op de situatie van leerlingen in het VSO en thuiszitters.

en gaat over tot de orde van de dag

Westerveld