Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532034 nr. 15

32 034 Digitale leermiddelen

Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 27 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat scholen persoonsgegevens van leerlingen verstrekken aan leveranciers en ontwikkelaars van digitaal lesmateriaal om gepersonaliseerde leermiddelen te kunnen aanbieden;

tevens overwegende dat voor het aanbieden van gepersonaliseerde leermiddelen het voldoende is als deze ontwikkelaars en leveranciers beschikken over gepseudonimiseerde gegevens van leerlingen;

verzoekt de regering, samen met het onderwijsveld, waaronder ook de ouderorganisaties, afspraken te maken op welke wijze, op de kortst mogelijke termijn, geborgd gaat worden dat persoonsgegevens van leerlingen alleen nog maar gepseudonimiseerd worden verstrekt aan leveranciers en ontwikkelaars van digitaal lesmateriaal en de Kamer over de voortgang van deze afspraken uiterlijk in april 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog