Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532034 nr. 14

32 034 Digitale leermiddelen

Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 27 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat geborgd moet blijven dat scholen verantwoordelijk zijn voor de gegevens over hun leerlingen;

constaterende dat deze gegevens op een goede en zorgvuldige manier moeten worden beheerd en opgeslagen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat het convenant onder andere door Basispoort en andere voorzieningen voor digitale leermiddelen wordt nageleefd door dit onder toezicht van de sectoren te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Jasper van Dijk