Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532034 nr. 13

32 034 Digitale leermiddelen

Nr. 13 HERDRUK GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YPMA C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 21 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het toezicht op de leerlinggegevens dient te verbeteren;

verzoekt de regering, om het CBP en de Inspectie voor het Onderwijs te vragen samen de privacy van leerlingen te bewaken en in te grijpen bij mogelijke misstanden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Jasper van Dijk

Van Meenen