Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532034 nr. 12

32 034 Digitale leermiddelen

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 21 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat geborgd moet blijven dat scholen verantwoordelijk zijn voor de gegevens over hun leerlingen;

constaterende dat deze gegevens op een goede en zorgvuldige manier moeten worden beheerd en opgeslagen;

verzoekt de regering om, vorm te geven aan een centrale organisatie die toezicht houdt op de verzameling en opslag van leerlinggegevens vanuit het publieke belang en scherp en publiek toezicht houdt op de privacy van leerlingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Jasper van Dijk