Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532034 nr. 11

32 034 Digitale leermiddelen

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID YPMA

Voorgesteld 21 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het pseudonimiseren van leerlinggegevens zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd en hieraan de hoogst mogelijke prioriteit wordt gegeven;

verzoekt de regering om, zo snel mogelijk en in ieder geval voor het begin van 2016 ervoor te zorgen dat iedere leerling een unieke digitale identiteit krijgt en de gegevens van individuele leerlingen zijn gepseudonimiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma