Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532034 nr. 10

32 034 Digitale leermiddelen

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S.

Voorgesteld 21 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het toezicht op de leerlinggegevens niet afdoende is gebleken;

van mening dat dit niet nogmaals mag gebeuren en er een sterke, daadkrachtige en onafhankelijke toezichthouder moet komen;

verzoekt te regering om, het CBP en de Inspectie van het Onderwijs te vragen samen de privacy van leerlingen te bewaken en in te grijpen bij mogelijke misstanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Jasper van Dijk

Van Meenen