Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432033 nr. 13

32 033 Mediabeleid

Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2013

Het Commissariaat voor de Media rapporteert jaarlijks over concentratie en pluriformiteit van de Nederlandse media. Het rapport 2013 over mediabedrijven en mediamarkten is onlangs verschenen.

Ik heb het genoegen om dit rapport aan uw Kamer aan te bieden1.

Voor een korte weergave van de voornaamste bevindingen verwijs ik naar de samenvatting op blz. 9–17 van het rapport.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer