Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532013 nr. 96

32 013 Toekomst financiële sector

Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2015

Vanochtend heeft de Commissie verzekeraars mij het commissierapport «Nieuw leven voor verzekeraars» aangeboden1. Dit rapport is op verzoek van de Tweede Kamer geschreven.2 Bij deze stuur ik uw Kamer het rapport toe.

Het is een omvangrijk rapport geworden dat zich voornamelijk richt op de levensector, maar daarnaast ook de schadesector belicht. Het rapport bevat niet alleen aanbevelingen aan de overheid, maar nadrukkelijk ook aan de sector zelf.

Het rapport van de Commissie wijst op de grote uitdagingen waar de verzekeringssector voor staat, maar schetst daarnaast ook een toekomstperspectief op het gebied van onder andere productontwikkeling. In een kabinetsreactie zal ik bij uw Kamer terugkomen op de aanbevelingen en constateringen. Ik ben voornemens om deze reactie voor het zomerreces aan u te presenteren.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken richting de Commissie voor haar inspanningen om dit rapport op te stellen. Het biedt naar mijn idee een waardevolle basis voor een verdere discussie over de toekomst van de verzekeringssector.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 33 750, nr. 28.