Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832013 nr. 147

32 013 Toekomst financiële sector

Nr. 147 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2017

Hierbij bieden wij u aan het op 21 september 2017 door ons vastgestelde rapport Toezicht op banken in Nederland; Uitvoering prudentieel toezicht op middelgrote en kleine banken door DNB 1.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, wnd. secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl