Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332012 nr. 14

32 012 Governance in de zorgsector

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2013

Zoals ik in het AO GGZ van 5 juni jl. heb aangegeven zal ik de toegezegde brief over goed bestuur in de zorg niet voor het zomerreces aan uw Kamer toesturen.

De onderwerpen vergen, gezien hun belang, zorgvuldige afweging en uitwerking. Aangezien ik u een breed gedragen visie wil voorleggen die voor de toekomst houdbaar is, wil ik extra tijd inruimen voor nader overleg met interne en externe partijen.

Ik verzeker u dat ik uw Kamer zo spoedig mogelijk, na de zomer, mijn brief over goed bestuur in de zorg zal sturen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers