32 011 Tabaksbeleid

Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2019

Met deze brief wil ik u informeren over de uitspraak die de Hoge Raad vandaag heeft gedaan in de zaak Clean Air Nederland tegen de Nederlandse Staat. De Hoge Raad is van oordeel dat het toestaan van de rookruimtes in de horeca in strijd is met artikel 8, tweede lid, van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Hierdoor zijn de rookruimtes in de horeca per direct verboden.

Voor de volksgezondheid – mijn primaire verantwoordelijkheid – is het oordeel van de Hoge Raad goed nieuws. 20.000 mensen sterven jaarlijks aan de gevolgen van roken. Daarom doen we er alles aan om roken terug te dringen met een heel pakket aan maatregelen. Het sluiten van alle rookruimtes – ook die in de horeca – is daar een belangrijk onderdeel van.

De uitspraak zet echter een streep door de reeds gemaakte afspraken met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die inhouden dat de rookruimtes in de horeca in 2022 dienen te worden gesloten. Over het feit dat we wederzijds die afspraken niet kunnen nakomen, ben ik niet onverdeeld enthousiast. Ik ga op korte termijn met betrokken partijen, zoals de KHN en de NVWA in gesprek, zodat ik in oktober zo veel mogelijk helderheid kan bieden over de gevolgen van de uitspraak. Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in gang te zetten. Ik bespreek met de NVWA wat op dit vlak realistisch zou zijn. Ik zal uw Kamer medio oktober nader informeren. Tot die tijd vindt er geen handhaving plaats door de NVWA.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven