Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532011 nr. 42

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN REBEL EN PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de slaagkans van een aankooppoging bij tabaksautomaten voor minderjarigen hoog is;

van mening dat horeca-aanbieders de leeftijdsgrens bij tabaksautomaten onvoldoende handhaven;

verzoekt de regering, nog in 2015 tot nadere afspraken te komen met Koninklijke Horeca Nederland die leiden tot verbeterde naleving van de leeftijdsgrens voor tabaksautomaten en de Kamer daar uiterlijk 1 januari 2016 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rebel

Pia Dijkstra