Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532011 nr. 41

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN REBEL EN DIK-FABER

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat supermarkten tabaksproducten zichtbaar en aantrekkelijk uitstallen;

overwegende dat kinderen fijngevoelig zijn voor merkherkenning;

van mening dat blootstelling van tabaksproducten aan kinderen ongewenst is;

verzoekt de regering, in 2015 met de supermarktbranche een convenant te sluiten waarin wordt toegewerkt naar een displayban voor tabaksproducten en de Kamer daar uiterlijk 1 januari 2016 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rebel

Dik-Faber