Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532011 nr. 40

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de handhavingscijfers als het gaat om verkoop van alcohol en tabak aan jongeren erg teleurstellend zijn;

constaterende dat de Staatssecretaris heeft aangegeven dat volgend jaar het nalevingspercentage fors hoger moet zijn;

constaterende dat de handhavingscijfers, ondanks forse inspanningen, de afgelopen jaren niet wezenlijk zijn verbeterd;

van mening dat het verstandig is om maatregelen en/of wetgeving voor te bereiden voor het geval dat volgend jaar de naleving niet substantieel verbeterd is, teneinde geen tijd te verliezen als blijkt dat de naleving inderdaad achterblijft;

verzoekt de regering, maatregelen en/of wetgeving voor te bereiden die snel in werking kunnen treden als in 2016 blijkt dat de nalevingscijfers van de verkoopleeftijd voor alcohol en tabak niet substantieel verbeterd zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven