Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532011 nr. 39

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de waterpijp onder de Tabakswet valt en daarmee onder het algehele rookverbod in de horeca;

concluderende dat de exploitatie van een waterpijpcafé (of shishalounge) daardoor materieel onmogelijk is, omdat het feitelijk net zoiets is als de exploitatie van een «rookcafé» hetgeen materieel ook niet kan;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het algehele rookverbod in de horeca ook gehandhaafd en dus 100% beboet wordt in waterpijpcafés (of shishalounges),

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema