Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532011 nr. 38

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vermindering van het aantal verkooppunten bijdraagt aan verminderde zichtbaarheid van tabak en effectievere handhaving;

overwegende dat steeds meer landen een vergunningenstelsel invoeren voor een effectief handhavingsbeleid, hetgeen bovendien kan leiden tot vermindering van het aantal verkooppunten;

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat «zien roken, doet roken» is;

verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de introductie van een vergunningenstelsel;

verzoekt de regering tevens, voorstellen aan de Kamer voor te leggen voor vermindering van het aantal verkooppunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber