Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532011 nr. 37

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de naleving van verkoop van tabaksproducten via automaten niet op orde is;

overwegende dat de horeca 100% rookvrij wordt en het daarom merkwaardig is om in de horeca tabaksproducten te verkopen;

verzoekt de regering, met de horeca afspraken te maken over het uitfaseren van tabaksautomaten en de Kamer hierover eind 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber