Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532011 nr. 36

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN REBEL

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet ieder schoolplein rookvrij is;

van mening dat schoolpleinen voor kinderen zijn en roken daar niet thuishoort;

verzoekt de regering om, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om scholen zonder rookvrij schoolplein te sanctioneren per 1 januari 2017 en de Kamer hierover uiterlijk 1 oktober 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Rebel