Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231996 nr. 30

31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2012

Op 15 maart 2012 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht te bevorderen dat de Raad van State op korte termijn advies uitbrengt over de vierde nota van wijziging van het wetvoorstel zorg en dwang (Kamerstukken II 31 996, nr. 29). Naar aanleiding daarvan heb ik begin deze week Hare Majesteit de Koningin verzocht deze nota van wijziging aan de Afdeling advisering van de Raad van State voor te leggen, met het oog op advisering over de wijzigingen in het wetsvoorstel, zoals dat is komen te luiden na de vierde nota van wijziging.

De Vice-President van de Raad van State heb ik verzocht om met spoed te adviseren.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner