Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231996 nr. 13

31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DILLE

Ontvangen 24 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot het vierde en vijfde lid.

2. Het eerste en tweede lid worden vervangen door:

  • 1. De cliënt wordt geacht in staat te zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen, tenzij en voor zover de bij de zorg betrokken arts heeft vastgesteld dat de cliënt niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen.

  • 2. Zo spoedig mogelijk nadat de bij de zorg betrokken arts heeft vastgesteld dat een cliënt niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, informeert hij de cliënt hierover schriftelijk. De arts vermeldt ter zake van welke beslissing de cliënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen, op welk onderzoek zijn oordeel gebaseerd is en wat de gevolgen van dit oordeel zijn. Tevens informeert hij de cliënt over de mogelijkheid op grond van artikel 45 een klacht in te dienen over dit oordeel.

  • 3. Voor zover in deze wet bevoegdheden worden toegekend aan een vertegenwoordiger, heeft hij die bevoegdheden slechts voor zover het beslissingen betreft ter zake waarvan de cliënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.

Toelichting

Het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt hoort te allen tijde voorop te staan. Wanneer een bij de zorg betrokken arts vaststelt welke beslissingen de cliënt niet langer kan maken, dient de vertegenwoordiger alleen op deze vastgestelde beslissingen de bevoegdheid toegekend te krijgen om namens de cliënt beslissingen te nemen. Dit amendement houdt het zelfbeschikkingrecht van de cliënt in stand op de punten waar de cliënt in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen.

Dille