Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231996 nr. 12

31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID DILLE

Ontvangen 24 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 8, derde lid, vervalt de zinsnede «zo nodig» en komt de laatste volzin te luiden: Ter zake deskundigen worden betrokken bij deze beoordeling.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat er altijd aanvullende zorgvuldigheidseisen worden gesteld bij het opnemen van onvrijwillige zorg aan kinderen en jeugdigen in het zorgplan. Ook zullen mogelijk nadelige effecten van de onvrijwillige zorg op lange termijn op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de betrokkene en op de deelname aan het maatschappelijk leven, met dit amendement altijd betrokken worden bij de beoordeling of in het zorgplan onvrijwillige zorg kan worden opgenomen.

Bij deze beoordeling zullen altijd ter zake deskundigen worden betrokken, niet alleen «indien nodig».

Dille