Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031989 nr. 18

31 989
Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

nr. 18
MOTIE VAN DE LEDEN LANGKAMP EN KRANEVELDT-VAN DER VEEN

Voorgesteld 12 januari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is dat achterstand in de Nederlandse taal effectief aangepakt wordt;

verzoekt de regering te stimuleren dat er enkel gewerkt wordt met bewezen effectieve programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp

Kraneveldt-van der Veen