31 980 Parlementaire Enquête Financieel Stelsel

Nr. 79 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 14 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het parlement op transparante wijze te werk dient te gaan;

overwegende dat niet altijd kan worden voorkomen dat informatie op vertrouwelijke wijze moet worden verstrekt;

verzoekt het Presidium, te onderzoeken of van vertrouwelijke briefings voortaan verslag kan worden gelegd, zodat deze eventueel op een later tijdstip kunnen worden betrokken in de verantwoording over de genomen besluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Naar boven