31 980 Parlementaire Enquête Financieel Stelsel

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2012

Bij brief d.d. 21 juni 2012 verzocht U mij te willen berichten of ik aan het verzoek het lid Van Tongeren van de GroenLinks-fractie kan voldoen. Het lid Van Tongeren vroeg, tijdens het ordedebat van 21 juni 2012, een brief van mij over het bericht dat de Nederlandsche Bank informatie achterhield voor de commissie-De Wit.

Ik heb reeds hierover een brief gestuurd naar de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel. In de brief aan de enquêtecommissie heb ik het belang van volledige medewerking aan de parlementaire enquête onderschreven. Ik heb dan ook zodra ik door DNB op de hoogte ben gesteld van het bestaan van het document «Bank in Brokken» DNB laten weten dat zoveel mogelijk openheid betracht dient te worden richting de enquêtecommissie. Ook heb ik met de president van DNB gesproken over de kwestie. De president van DNB heeft mij laten weten dat DNB destijds inderdaad in geval van twijfel over de uitleg van bijvoorbeeld een vordering dit aan de enquêtecommissie had moeten voorleggen. Hij heeft dan ook opdracht gegeven aan zijn organisatie dit als leidraad te nemen.

De minister van Financiën, J. C. de Jager

Naar boven