Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231980 nr. 68

31 980 Parlementaire Enquête Financieel Stelsel

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES C.S.

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op verzoek van de Kamer een commissie wordt ingesteld om een integrale visie op toekomst van de financiële sector te ontwikkelen;

constaterende dat de financiële sector internationaal verweven is en financiële instellingen op internationaal niveau opereren;

constaterende dat de Nederlandsche Bank en het IMF hebben gepleit voor meer Europees toezicht, een Europees depositogarantiestelsel en een Europees resolutiefonds;

van mening dat daarom de Europese component niet mag ontbreken bij de ontwikkeling van visie op de toekomst van de financiële sector;

verzoekt de regering, bij de instelling van een commissie van wijzen de Europese dimensie van de financiële sector expliciet toe te voegen aan de onderzoeksopdracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees