31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 44 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PLASTERK EN BRAAKHUIS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de commissie-De Wit stelt dat afstand genomen moet worden van beloningssystemen die leiden tot het nemen van onverantwoorde risico's en die in te hoge mate gebaseerd zijn op kortetermijnresultaten;

van mening, dat de principes uit de Code Banken moeten worden toegepast en dat als regel geen gebruik gemaakt moet worden van de «leg uit»-optie;

voorts van mening, dat deze beloningsnormen ook van toepassing dienen te zijn voor niet-bestuurders in de sector zoals handelaren (conform de aanbeveling van de commissie-De Wit);

verzoekt de regering de bonussen bij financiële instellingen met inachtneming van het bovenstaande wettelijk te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Plasterk

Braakhuis

Naar boven